Justiitsministeeriumi logo

Menüü

2022. aasta autasud

Jaga

Tulemusliku töö ja silmapaistva panuse eest pälvisid 2022. aastal teeneteristid

Kermo Päll – Tallinna vangla direktori asetäitja

Kermo Päll on pikaajaline ja laitmatu taustaga vanglaametnik, kes on andnud olulise panuse vanglateenistuse arengusse erinevatel teenistuskohtadel juba üle 24 aasta. Ta on loonud enda ümber toimiva ja üksteist toetava meeskonna, kuhu ametnikud jäävad tööle sama pühendunult pikkadeks aastateks. Kermo tasakaalukas ja rahulikus olekus, jagub sära ja oskust leida võimalusi töö veelgi edukamaks ja tõhusamaks tegemiseks.

Ülle Valvar - Tartu vangla meditsiiniosakonna laborant

Ülle Valvar on väga soe ja sõbralik, abivalmis, empaatiline ja positiivne. Tema poole saab alati oma muredega pöörduda ning rasketes olukordades oskab ta süstida kolleegidesse usku ja leida positiivseid vaatenurki. Ülle on tõeline tööandja saadik, jagades uhkusega kõikjal sõna vanglateenistusest kui tööandjast, kellega ennast siduda ning tänu talle on vanglateenistuses mitmeid uusi kolleege. Ülle panus ja kogemus Tartu Vangla meditsiiniosakonnas on hindamatu.

Maret Miljan - Justiitskolledži taasühiskonnastamise õppetooli juhataja-lektor

Maret Miljan on toetav ja innustav kolleeg ning õppejõud. Ta panustab valdkonna rahvusvahelistesse projektidesse, et meie häid praktikaid jagada ja uuendusi koju tuua. Tema arvamust ja ettepanekuid hinnatakse kõrgelt nii siseriiklikult kui rahvusvahelisel tasandil. Ta hindab kõrgelt pidevat enesearengut, panustades sellesse ise ja motiveerides ka teisi sarnaselt käituma.

 

Esmakordselt tunnustame oma tublisid teenistujaid üheksas uues kategoorias:

 

Parim vanglateenistuja - Aljona Toporkova

Aljona Toporkova töötab Tallinna vangla huvijuht- raamatukoguhoidjana. Ta tegutseb väsimatult ja järjepidevalt, tehes oma tööd hinge ja pühendumusega. Tal on märkimisväärne roll kinnipeetavate huvitegevuse arendamisel ning vangide taasühiskonnastamise protsessis mõtestatud tegevuste pakkumisel. Tema eestvedamisel on toimunu perepäevad, maleringid, lauamänguringid, jooga tunnid, keraamika- ja muusikaringid.

Parim valvur - Kristi Toomla

Kristi Toomla on Tallinna vangla vanemvalvur, kes on kolleegide seas kõrgelt hinnatud ning tema positiivsus jääb silma terves vanglas. Tegemist on juhendajaga, kellel on soov jagada omandatud teadmisi uute ametnikega ning kes ühildab erinevaid tööülesandeid mängleva kergusega. Ta on teenistuja, kellel jagub initsiatiivi ja julgust proovida uusi digilahendusi töö kvaliteedi tõstmiseks. Näeb suurt pilti ning suudab rutiinse töö käigus leida positiivsust ja jagab seda ka teistega. Kristi on valitud 2020 parimaks vanglateenistuse nooreks valvuriks, 2020 Tallinna vangla "Aasta uustulnukas" ja vanglateenistuse 2021 parimaks naissportlaseks.

Parim inspektor kontaktisik - Sandra Bork

Sandra Bork on pikaajalise staažiga vanglateenistuja, kes töötab täna Viru vanglas.  Sõltumata pikast staažist pakub töö talle väljakutseid, mida eesmärkide saavutamiseks järjekindlalt lahendama asub. Ta  on kõrgelt hinnatud juhendajana, mida kinnitab ka Sisekaitseakadeemia parima juhendaja tiitel. Toetab kolleege, jagab väärtuslike kogemusi ning on alati nõuannetega abiks. Sandra osaleb aktiivselt teenusearenduses, samuti on panustanud koostöösse kohalike omavalitustega.

Parim kriminaalhooldaja – Eve Olesk

Ida-Harju vanemkriminaalhooldusametnik Eve Oleski puhul toovad kolleegid esile, et kui olukord nõuab on just tema valmis võtma suuremat vastutust. Ta teeb oma tööd südamega ning on otsekohene ja realistlik. Oma põhjalikkuse ja sihikindlusega suudab ta iga hooldusaluse end avama panna. Eve on spetsialiseerunud töötamiseks seksuaalkurjategijatega ja perevägivallatsejatega.

Parim uus tulija – Teele Susi

Tartu vangla psühholoogi Teele Susi iseloomustavad vahetu suhtlemine ja abivalmidus nii kolleegide kui kinnipeetavatega. Tal on laialdased oskused ja teadmised ka keerukamates vestlustes edukalt toimetulekuks. Läbi sõnajõu saavutab ta oma töös suurepäraseid tulemusi ja on vaatamata oma lühikesele teenistusele juhendajaks ka teistele uutele tulijatele.

Kõige julgem vanglateenistuja – Sten-Martin Lokk

Tartu vangla valvur Sten-Martin Lokk on oma töös kohusetundlik, julge ja tähelepanelik. Ettetulevaid sündmusi lahendab kiirelt ja teadlikult, suudab jääda rahulikuks ka väga keerulistes olukordades. Kolleegid iseloomustavad teda asendamatu ja unikaalse meeskonna liikmena, kellel jagub positiivsust igas ettevõtmises.

Kõige innovaatilisem vanglateenistuja – Argo Lauk

Tartu vangla registrite arendamise peaspetsialist Argo Lauk on inimene, kes leiab lahendused igale probleemile. Teda saadab pidevalt küsimus "Miks?" ja just selle küsimuse küsimine endalt ja teistelt aitab tal tulla parimate lahendusteni igas uues ettevõtmises. Ta on seisnud selle eest luua digiinnovatsiooni vanglates.

Kõige abivalmim vanglateenistuja – Aive Lepvalts

Tartu vangla valvur Aive Lepvalts on asendamatu meeskonnaliige. Positiivse suhtumise ja pühendumusega on Ta kolleegidele toeks igal ajal. Ta on ametiabi korras valmis alati appi minema. Lisaks läbis ta värskelt erakorralise meditsiini tehniku eriala pakkudes hädavajalikku abikätt nii osakonnas kui ka osakoormusega vangla haigla EMO-s.

Aasta projekt 2022 – Vabadusevalvuri jooks

Nii nagu parimate asjade puhul ikka juhtub, tuleb mõte teha midagi teistmoodi ja õnneks on enamasti sellistel puhkudel alati taga ka toetavad kolleegid, kes kiiresti mõttest kinni haaravad ning asja üheskoos ellu viivad. Ettevõtmise mõjust võib rääkida lõpmatult, on see siis heategevus, kasutegur kogukonna arengule, vanglateenistuse maine kujundamisele või sportliku eluviisi propageerimisele. Üritus kaasas ja pani pingutama nii teenistujaid kui ka kogukonna liikmeid.

Projektimeeskonna liikmed Marek Aas, Jaanika Mikk, Virve Linder, Mark Dorošenko, Gerli Lehtlaan, Emma Kinnunen, Villiam Linder, Ain Anslan.