Justiitsministeeriumi logo

Menüü

2018. aasta autasud

Jaga

Vanglaametniku teeneterist
 

Rahandusministeeriumi ühisosakonna haldustalituse juhatajat Aare Auna tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse.

Aare Aun on üle kümne aasta koordineerinud kogu vanglate kinnisvara valdkonda. Tallinna vangla projekteerimise ja rajamise juures tegutses ta tellija esindajana aastaid asjatundlikult ja nõudlikult. Aare on täitnud suurepäraselt ka oma igapäevast ülesannet: tagada vanglate ja Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi tõrgeteta suhtlus.

Tallinna vangla järelevalveosakonna juhatajat Enar Pehki tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse.

Enar Pehk on teeninud riiki ja vanglateenistust kaua: aidanud tööle panna Viru vanglat, töötanud justiitsministeeriumi vanglate osakonna nõunikuna ning Tallinna vangla järelevalveosakonna juhatajana. Enar Pehkil oli uue Tallinna vangla projektirühmas väga mõjus osa. Just tema mõtles välja terve hulga vangla tehnilisi lahendusi ja tööpõhimõtteid. Enar oli uue vangla sünni juures, mistõttu on hindamatu ka tema ajalooline mälu. Enar on pühendunud ja kindlate väärtustega inimene, kes ei jäta oma selgeid seisukohti enda teada. Kui teele satub probleemkoht, ei loe ta tunde ega otsi vabandusi, vaid mõtleb kaasa ja aitab mure lahendada.

Tartu vangla direktori asetäitjat Janek Riivest tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse.

Janek Riivesel on olnud palju aastaid kaalukas roll selles, et Tartu vangla töötaks ladusalt ja tõhusalt ning saavutaks seatud eesmärgid. Rohked teadmised, rikkalik kogemus ning hea suhtlemis- ja selgitamisoskus on teinud temast hinnatud juhi, kes suudab algatada ja ellu viia vajalikke muudatusi, innustada alluvaid ning juhtida nii tööprotsesse kui ka töötajaid. Hea analüüsivõime aitab Janekil teha innovaatilisi töökorralduslikke ettepanekuid, mille ta tegusa juhina ka ellu viib.

Tartu vangla neljanda üksuse juhti Merlys Toomi tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse.

Merlys Toom on täitnud asendamatut rolli Tartu vangla tulemusüksuste arendamisel. Tema eestvedamisel ja juhtimisel on moodustatud edukas meeskond, kes tegeleb väga spetsiifilise kontingendiga – seksuaalkurjategijatega. Koos teabe- ja uurimisosakonna ametnikega on ta edukalt võidelnud kriminaalse vanglakultuuriga. Merlys töötab pingeolukorras tulemuslikult, ta on kohusetundlik ning otsustus- ja vastutusvõimeline, andes eeskuju teistele ametnikele.

Vanglaametniku teenistusmedal
 

Tallinna vangla direktor Hannes Liivak pälvis vanglaametniku teenistusmedali kahekümne viie aasta laitmatu teenistuse eest.

Tallinna vangla direktori asetäitja Kermo Päll pälvis vanglaametniku teenistusmedali kahekümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Tartu vangla direktor Raini Jõks pälvis vanglaametniku teenistusmedali kahekümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Viru vangla direktori asetäitja Anu Möldri pälvis vanglaametniku teenistusmedali viieteistkümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli lektor (tasemeõppe juhtivspetsialisti ülesannetes) Kadri Pendin pälvis vanglaametniku teenistusmedali viieteistkümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Viru vangla direktori asetäitja Ain Anslan pälvis vanglaametniku teenistusmedali kümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Parimad valvurid
 

Parim valvur: Jarmo Kälvijäinen, Tartu vangla esimese üksuse vanemvalvur
Parim noor valvur: Andres Idnurm, Tallinna vangla kolmanda üksuse valvur
Kõige paremini relvi kasutav valvur: Georgi Andžans, Viru vangla saateüksuse vanemvalvur-instruktor
Kõige innovaatilisem valvur: Jana Aare, Tallinna vangla teise üksuse valvur
Kõige abivalmim valvur: Aleksei Bronzov, Tartu vangla järelevalveosakonna vanemvalvur
Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Andres Nikunen, Viru vangla teise üksuse valvur 
Kõige sportlikum valvur: Olavi Allase, Tartu vangla järelevalveosakonna vanemvalvur