Justiitsministeeriumi logo

Menüü

2014. aasta autasud

Jaga

Vanglaametniku teeneterist


Tallinna vangla Maardu üksuse juhti Tõnis Seppa tunnustati Tallinna vangla avavangla eduka avamise ja Maardu üksuse töö käivitamise eest. Pikaajaline töö mitmel ametikohal Harku ja Murru ning Tallinna vanglas on andnud Tõnis Sepale kogemused ja oskused, mille abil viia ellu vanglateenistusele olulisi muudatusi. Tema juhtimisel avati Tallinna vanglas 2014. aasta veebruaris edukalt avavangla. Tänu oma algatusvõimele ja täpsele kavandamisele suutis ta lühikese ajaga teha kõik ettevalmistustööd. Samuti jagus tal aega ja soovi selgitada uuendusi kõigile üksuse ametnikele, et muudatused Maardu üksuses toimuksid sujuvalt. Tõnis Sepp on olnud muudatuste elluviimise eeskuju ning avavangistuse korraldamise eestkõneleja.

Tallinna vangla Ida-Harju kriminaalhooldusosakonna vanemkriminaalhooldusametnik-metoodikut Ülle Lutsu tunnustati selle eest, et pühendunud, töötahtelise ja positiivse ellusuhtumisega ametnikuna on ta olnud vanglateenistuse arendamisel tähtis meeskonnamängija. Ülle Luts on aastaid olnud uuenduste ja uute meetodite algataja ning elluviija. Nii katsetas ta esimesena Eestis liiklusohutusprogrammi ja on seksuaalkurjategijatega tehtava töö koordinaator. Tänu rikkalikule kogemusele sotsiaalprogrammide elluviijana on ta andud kaaluka osa ka vanglateenistuse sisekoolitusse.

Viru vangla kolmanda üksuse peaspetsialisti Klaarika Adonovit tunnustati tema hindamatu rolli eest kriminaalhoolduse täiustamises ja arendamises, sealhulgas kriminaalhoolduse ja vanglateenistuse liitmises. Klaarika Adonov on alates tööleasumisest edendanud aktiivselt Ida-Virumaa kriminaalhooldustööd. Väga võimeka meeskonnatöötajana on ta täitnud vanglateenistuses ka muid ametikohti ja on tänu sellele saanud jagada kogemust mitmes valdkonnas.

Tartu vangla kriminaalhooldusosakonna vanemkriminaalhooldusametnikku Imbi Puutsat tunnustati tema kaaluka rolli eest taasühiskonnastamise muudatuste väljatöötamises ja rakendamises. Imbi Puutsa rikkalik praktilise kriminaalhoolduse kogemus ning analüütilisus, pühendumus ja meeskonnatööoskus on andud silmapaistvaid tulemusi. Eriti tuleb hinnata tema soovi töötada raskete kriminaalhooldusalustega. Samuti on märkimisväärne tema oskus luua kriminaalhooldusalustega selline töösuhe, mis aitab kriminaalhooldust parimal moel täide viia.

Tartu vangla taasühiskonnastamise valdkonna peaspetsialist-metoodikut Maarja Grünbergi tunnustati selle eest, et ta on vanglateenistuse karistusaja kavandamise valdkonna tunnustatud ekspert ja arvamusliider, kelle juhtnöörid aitavad probleeme lahendada süsteemselt ja pikas perspektiivis. Tema silmapaistvaim saavutus on olnud kvaliteetse riskihindamise korraldus kogu vanglateenistuses. Olles kursis muu maailma arengusuundandega, on ta kohandanud riskihindamise metoodika Eesti vanglateenistusele sobivaks. Tänu talle on katsetatud ka süüdimõistetute kohtlemismudelit, mis aitab leida neid vange, kellele tuleb pöörata kõige rohkem tähelepanu.

Tartu vangla kolmanda üksuse vanemvalvurit Ervin Tootsi tunnustati kinnipeetava elu päästmise eest. Ervin Toots on alati näidanud üles suurepärast algatustahet ja ­võimet, ta suudab kriitiliste sündmuste tekkides tegutseda kiiresti ja täpselt. Esiletõstmist väärib tema oskus märgata intsidentide teket juba eos ja neisse kõige sobivamalt sekkuda. Ta kasutab jõudu ja ohjeldusmeetmeid nii, et probleemid saavad lahendatud, kuid keegi ei saa vigastada. Ervin Tootsi seni viimane eriline silmapaistev teene oli kinnipeetava elu päästmine eelmise aasta oktoobris. Kui ta oli vabastanud ennast aknatrellide külge poonud vangi silmusest, alustas ta kohe südamemassaaži ja jätkas seda kuni meedikute saabumiseni. Meedikute juhtnööride järgi jätkas ta elustamist, kuni kannatanu haiglasse toimetati. Ervin Toots annab oma rahuliku ja kindla tegutsemisega kriitilistes sündmustes teistele eeskuju.

Vanglaametniku teenistusmedal


Tallinna vangla väljaõppe juht ja sisekaitseakadeemia justiitskolledži tasemeõppe juhtivspetsialist Hannes Liivak pälvis vanglaametniku teenistusmedali kahekümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Sisekaitseakadeemia justiitskolledži lektor Andres Põdra pälvis vanglaametniku teenistusmedali  kahekümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Parimad valvurid


Parim valvur: Ervin Toots
Parim noor valvur: Raili Roomets
Kõige paremini relvi kasutav valvur: Tiina Ainsoo
Kõige innovaatilisem valvur:  Peep Mumm
Kõige abivalmim valvur: Aulis Teetlok
Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Artur Skutšas
Parima koera juht: Heli Reili
Kõige sportlikum valvur: Marek Vinni