Justiitsministeeriumi logo

Menüü

2012. aasta autasud

Jaga

Vanglaametniku teeneterist

Harku ja Murru vangla peaspetsialisti-korrapidajat Arge Leisi tunnustati  teenistuse jooksul  vangide järelevalvega seonduvate ülesannete sisuka täitmise ning  hindamatu panuse eest nooremate kolleegide väljaõpetamisel ja suunamisel.

Viru vangla julgeolekuosakonna juhatajat Jaanus Liba tunnustati Murru, Tallinna ja Viru vangla julgeolekuosakonna eduka juhtimise eest. Igapäevatöös on ta rakendanud eri valdkondade koostööd ja tänu sellele saavutanud suurepäraseid tulemusi. Jaanus Libast on kujunenud üks uuenduste eestvedaja julgeolekutöö valdkonnas, ta on aidanud ära hoida ja avastada hulgaliselt kuritegusid nii vanglas kui väljaspool.

Harku ja Murru vangla julgeolekuosakonna juhatajat Janar Looritsat tunnustati saavutuste eest kriminaalmenetluse valdkonnas, ta on muutnud julgeolekuosakonna töö eesmärgipäraseks ja panustanud oluliselt vanglateenistuse jälitustegevuse arendamisse. Janar Looritsa viimane eriti silmapaistev teene on kahe karistuse kandmisest kõrvale hoidnud vangi tabamine 14. jaanuaril 2013. Tagaotsimisoperatsioon kavandati ja viidi ellu tema juhtimisel, jälitustoiminguid plaanides tuli tal tegutseda oluliselt muutunud õigusraamistiku oludes. Janar Looritsa veatu tegutsemine selles olukorras lõi vanglateenistuses väga vajaliku ja teedrajava kaasuse.

Tartu vangla esimese üksuse peaspetsialisti – üksuse juhti Kairi Piller-Petrovit tunnustati narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamisest tingitud sõltuvushäiretega vangidega tehtavat töö märkimisväärse arendamise eest. Ta on andnud suure panuse sõltuvushäiretega vangide karistuse täideviimise arendamisse ning uimastiennetuse kontseptsiooni loomisesse.

Vanglaametniku teenistusmedal

Tallinna vangla direktori asetäitja Jarno Jakobson pälvis vanglaametniku teenistusmedali kümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Harku ja Murru vangla direktori asetäitja Kermo Päll pälvis vanglaametniku teenistusmedali kümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Parimad valvurid

Parim valvur: Julia Kliševitš

Parim noor valvur: Ken Ojakäär

Kõige paremini relvi kasutav valvur: Erki Palusoo

Kõige innovaatilisem valvur: Janno Raidla

Kõige abivalmim valvur: Deniss Bõkov

Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Viljar Valdre

Parima koera juht: Annika Toome

Kõige sportlikum valvur: Kerli Rajaste