Justiitsministeeriumi logo

Menüü

2011. aasta autasud

Jaga

Vanglaametniku teeneterist

Harku ja Murru vangla meditsiiniosakonna juhtajat Kristel Kivimetsa tunnustati vanglateenistuse meditsiinivaldkonna arendamise ja eesmärkide elluviimise eest. Ta on viinud ellu parima praktika projekte, mida Maailma Terviseorganisatsioon on kolm korda auhinnanud.

Tallinna vangla järelevalveosakonna peaspetsialisti Ranel Annamad tunnustati vanglaametnike enesekaitse- ja erivahendite kasutamise treeningute arendamise ning gümnaasiumiõpilaste treeningutel osalemise sütitamise eest.  Ta on aidanud aktiivselt töötada välja eriolukordade lahendamise taktikat ning julge ja professionaalse tegutsemisega hoidnud ära kinnipeetava põgenemise Tallinna vanglast.

Tartu vangla direktori kohusetäitjat Rait Kivimetsa tunnustati vanglateenistuse julgeoleku valdkonna arendamise ja sisekontrolli süsteemi ülesehitamise eest. Ta on töötanud välja jälitusmenetluse ja taustakontrolli süsteemi ning juurutanud neid vanglate julgeolekuosakonna töös, arendanud koostööd teiste jälitusasutustega, mis on muutnud vanglateenistuse julgeolekusüsteemi selgemaks ja usaldusväärsemaks nii koostööpartneritele kui avalikkusele.

Vanglaametniku teenistusmedal

Viru vangla direktori asetäitjale noorte vangistuse alal Kristo Kulo pälvis vanglaametniku teenistusmedali 15 aasta laitmatu teenistuse eest.

 

Parimad valvurid

Parim valvur: Agnes Tilkson

Parim noor valvur: Aleksander Liba

Kõige paremini relvi kasutav valvur: Tarmo Kose

Kõige innovaatilisem valvur: Ahto Tarkus

Kõige abivalmim valvur: Andrei Luberg 

Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Kristjan Koppel

Kõige sportlikum valvur: Taavi Selder