Justiitsministeeriumi logo

Menüü

2010. aasta autasud

Jaga

Vanglaametniku teeneterist

Tallinna vangla järelevalveosakonna juhataja Rando Kalmus pälvis tunnustuse julgeolekuosakonna juhtimise ja koostöö korraldamise ning korruptiivsete ametnike paljastamise eest.

Vanglate osakonna sisekontrolli talituse sisekontrolöri Toomas Ernitsat tunnustati Ämari ja Murru vangla juhtimise, arendamise ja organisatsiooniliste muudatuste elluviimise eest.

Tartu vangla direktori asetäitjat vangistuse alal Raini Jõksi tunnustati tubakavaba keskkonna loomise eest Tartu vanglas, vangide tööhõive- ja jäätmekäitluse korra kehtestamise, vanglaametnike kuritegude avastamise, organisatsioonisiseste konfliktide lahendamise ning koostöö arendamise eest teiste korrakaitseorganitega.

Viru vangla direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal Anu Möldri pälvis tunnustuse selle valdkonna väljaarendamise eest Viru vanglas, meeskonna komplekteerimise ning suurte kriminaalhooldusvaldkonna ümberkorralduste elluviimise eest.

Vanglaametniku teenistusmedal

Harku ja Murru vangla direktor Kaimar Karuauk pälvis vanglaametniku teenistusmedali 15 aasta laitmatu teenistuse eest.

Tartu vangla direktori asetäitja halduse alal Anne-Marika Maschorov pälvis vanglaametniku teenistusmedali 10 aasta laitmatu teenistuse eest.

Sisekaitseakadeemia justiitskolledži õppejõud Silvia Luige pälvis vanglaametniku teenistusmedali 10 aasta laitmatu teenistuse eest.

Parim valvur

Parim valvur: Margo Veskimeister

Parim noor valvur: Oleg Rõndenkov

Kõige paremini relvi kasutav valvur: Vladimir German

Kõige sportlikum valvur: Vassili Bazarov

Parima koera juht: Kätlin Raudsik

Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Veniamin Judin

Kõige abivalmim valvur: Eve Paas

Kõige innovaatilisem valvur: Andres Lundalin