Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Autasud 2019

Jaga

Vanglaametniku teeneterist

Viru vangla kriminaalhooldusosakonna Jõhvi talituse vanemkriminaalhooldusametnikku Tiiu Terentjevat tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse. Tiiu Terentjeva on pikaajaline ja laitmatu teenistusega kriminaalhooldusametnik, kes aitas kriminaalhooldust taas üles ehitada ja on seda hiljem iga päev kujundanud. Tiiu töötab suure pühendumusega, tegeldes raskete ja väga raskete kriminaalhooldusalustega.

Tallinna vangla Ida-Harju kriminaalhooldusosakonna vanemkriminaalhooldusametnik-metoodikut  Leina Laurit tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse. Leina Lauri on pühendunud ja pikaaegne kriminaalhooldusametnik, kes tegeleb väga eripärase sihtrühmaga: perevägivallatsejad ja seksuaalkurjategijad. Leina on Ida-Harju kriminaalosakonnas tunnustatud ja tasakaalukas töötaja, kes teeb asjakohaseid ettepanekuid, arendades sel moel vanglateenistust.

Tartu vangla kriminaalhooldusosakonna vanemkriminaalhooldusametnik-metoodikut Jana Elkenit tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse. Jana Elken on lojaalne teenistuja, kes on Tartu vangla kriminaalhooldust arendanud üle 11 aasta. Jana on õpetanud ja nõustanud paljusid kolleege sisekoolitustel, andes neile alati põhjalikku tagasisidet. Ta on pühendunud osakonna töö arendamisele ja tulemustele. Jana energia ja lahendustele orienteeritud eeskuju on aidanud muuta kriminaalhooldusosakonda ühtseks ja toimivaks meeskonnaks.

Tallinna vangla Pärnu kriminaalhooldusosakonna juhatajat Jaanika Heina tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse. Jaanika Heinal oli kaalukas roll 2018. aasta lähisuhtevägivalla projektis, mille eesmärk oli aidata perevägivalla ohvreid paremini kohelda. Projekti tunnustati vägivallaennetuse auhinnaga, mille andis välja justiitsministeerium koostöös presidendi kantseleiga. Jaanika on pühendunud ja koostööaldis ning ta annab oma teadmisi edasi Tartu ülikooli Pärnu kolledži tudengitele. Tema siht on leida paremaid lahendusi ning täita kriminaalhoolduse eesmärke.

Tallinna Vangla kolmanda üksuse juhti Kirsika Aasa (Aas) tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse. 
Kirsika Aas andis olulise panuse Harku ja Murru Vangla liitmisel Tallinna Vanglaga 2016. aastal, kus temal oli võtmeroll naiskinnipeetavate vastuvõtmisel ja paigutamisel Tallinna Vanglasse ning ületulevate ametnike sisseelamisel uude töökeskkonda. Samuti andis ta tunnustamisväärse panuse vangla kolimisel uutesse hoonetesse 2018. aasta lõpus.
Vanglateenistuses töötatud 16 aasta jooksul on Kirsikast kujunenud kompetentne üksuse juht, kes väärtustab kolleege ning see on aidanud tal luua ja hoida motiveeritud ja eesmärkidele orienteeritud meeskonna. Tema teadmised ja kogemused vanglasüsteemis üksuse töö juhtimisel ja vanglateenistuse väärtuste juurutamisel on kõrgelt hinnatud.

Parimad valvurid

Parim valvur: Katri Järvsaar, Tallinna vangla järelevalveosakonna vanemvalvur
Parim noor valvur: Gert Viiol, Viru vangla viienda üksuse valvur
Kõige paremini relvi kasutav valvur: Kristo Mikola, Tallinna vangla saateüksuse vanemvalvur-instruktor
Kõige innovaatilisem valvur: Kaarel Jurs, Tallinna vangla esimese üksuse vanemvalvur
Kõige abivalmim valvur: Sirje Männiste, Tallinna vangla kolmanda üksuse valvur
Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Rünno Maalinn, Tartu vangla kolmanda üksuse vanemvalvur                                                                                                                                                    
Kõige sportlikum valvur: Helena Veelmaa, Viru vangla teise üksuse valvur