Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Viru vangla

Jaga

 Asukoht

 Ülesõidu 1, Jõhvi 

 Asutatud

 2006

 Vangla tüüp

 kinnine kambervangla koos avavanglaosakonnaga

 Kinnipeetavad

 meessoost täiskasvanud vahistatud, meessoost
 täiskasvanud ja alaealised süüdimõistetud, naissoost
 täiskasvanud vahistatud

 Vanglakohtade arv

 974, lisaks 75 kohta avavanglas 

Viru vangla hooned valmisid 2008. aastal. Vangla koos seda ümbritseva alaga võtab enda alla 16 hektarit ning seda valvatakse peamiselt vanglapiiretele paigutatud elektroonilise valve abil. Viru vangla on esimene vangla, kus kõik territooriumil asuvad hooned on turvalisuse suurendamiseks omavahel ühendatud kinniste ühendusteedega.

Viru vangla hõlmab endas vangla ja arestimaja. Vangidele on kuni kahekohalistes kambrites kokku 974 kohta, lisaks 75 kohta avavanglas ja 150 kohta arestimajas. Vanglas on ka eluhoone 300 vahistatule. Vanglakompleksi juurde kuuluvad veel kool, spordisaal, sotsiaaltöö ruumid, kabel ja töökojad.

Vangla kooseisus on 490 teenistuskohta, sealhulgas 300 vanglaametniku ametikohta.

Uudsena terve vanglateenistuse ajaloos loodi Viru vanglasse tugevdatud järelevalvega osakond. Vanglas on ka 198-kohaline noorteosakond, kuhu paigutatakse kõik alaealised süüdimõistetud ja vahistatud ning kõik noored süüdimõistetud.

Esimesed vangid paigutati Viru vanglasse 2008. aasta aprilli algul.

Vange harivad alates 01.09.2015 Kohtla- Järve täiskasvanute gümnaasium ja alates 01.09.2008 Ida-Virumaa kutsehariduskeskus, tööd annab AS Eesti Vanglatööstus. Aastatel 2008–2015 pakkus üldharidust Jõhvi Gümnaasium.