Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vanglateenistujate toetusfond

Jaga

19. detsembril 2008 asutati justiitsministeeriumis sihtasutus Vanglateenistujate Toetusfond. Sihtasutuse asutas MTÜ Eesti Vanglatöötajate Kutseühing. 

Toetusfondi eesmärk on toetada töökohustuste täitmisel töövõimetuks jäänud vanglateenistujaid või hukkunud ametniku perekonda. Ühekordset toetust võidakse maksta ka kergemalt kannatada saanud ametnikele.

Et sihtasutus saaks oma eesmärke täita, on oodatud annetused toetusfondi kontole SEB Pangas EE731010220094580018.

Vanglateenistujate toetusfondi juhib sihtasutuse nõukogu ja juhatus. Juhatuse liige on Tallinna vangla juhiabi Pille Tunger. Nõukogusse kuuluvad Tallinna vangla direktori asetäitja Kermo Päll (esimees), Viru vangla direktor Marek Aas, Tallinna vangla Pärnu kriminaalhooldusosakonna nooremametnik Siim Rumberg ja Tartu vangla vanemvalvur Agnes Tilkson.