Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vanglakomisjonid

Jaga

Turvaline ja tasakaalustatud kodanikuühiskond eeldab kõigi ühiskonnaliikmete vastastikust mõistmist. Sestap ei tohi ka vanglad kujutada iseendasse sulgunud süsteemi, vaid vanglates toimuv peab olema ühiskonnale nähtav ja arusaadav. Selleks on justiitsministeerium kutsunud kokku vanglakomisjonid: kodanike ja nende ühenduste kaasamine vanglasüsteemi aitab tagada vangide põhiõigusi ning pakub vangla juhtkonnale abi tema igapäevatöös.

Vanglakomisjon aitab vangla juhtkonnal korraldada vangla tööd, sealhulgas abistada juhtkonda vangide paigutamise, õppimise, töötamise, toitlustamise, meditsiinilise teeninduse, järelevalve ja teiste karistuse täideviimisega seotud küsimuste lahendamisel. Vanglakomisjoni töö toimub koosolekutena, mida juhib komisjoni esimees. Komisjoni otsuste väljundiks on vanglakomisjoni otsus, soovitus või protest.

Et vanglakomisjoni liige saaks talle pandud ülesandeid täita, on komisjoniliikmel hulk õigusi, millest tähtsaim on õigus siseneda igal ajal vangla territooriumile, nõuda juhtkonnalt ja vanglateenistujatelt dokumente vangla töö kohta ning ka kohtuda vangidega. Justiitsministeerium peab komisjoniliikmete pöördumiste menetlemist prioriteediks.

Tallinna vangla vanglakomisjon

Tartu vangla vanglakomisjon

Viru vangla vanglakomisjon