Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Tartu vangla

Jaga

 Asukoht

Turu 56, Tartu

 Asutatud

2000

 Vangla tüüp

kinnine kambervangla avavangla üksusega

 Kinnipeetavad

mees- ja naissoost täiskasvanud vahistatud, mees- ja naissoost täiskasvanud süüdimõistetud

 Vanglakohtade arv

933, lisaks 60 kohta avavanglas

Tartu vangla võttis esimesed vangid vastu 16. oktoobril 2002. aastal, tähistades sellega Eesti vanglateenistuse üleminekut ühiselamutüüpi vanglatelt kambervanglatele. Samuti pandi Tartu vangla rajamisega alus piirkondliku vanglateenistuse loomisele.

Tartu vangla paikneb ligi 94 000 m2 suurusel alal Emajõe lammil. Vangla üldpind on 23 000 m2, siin asuvad administratiivhoone, vastuvõturuumid, puhke- ja spordiruumid, õppeklassid, tootmispinnad metalli-, puu- ja tekstiilitööks, ruumid usutalituste korraldamiseks ja abiruumid.

Vanglas on 479 kambrit, ühe kambri suurus on ca 10 m2.

Vangla koosseisus on 424,1 teenistuskohta, sealhulgas 262 vanglaametniku ametikohta.

Turvalisust vanglas aitavad tagada videokaamerad, kallaletungi-häiresüsteemid personali kaitseks ning spetsiaalsed valvesüsteemid ligi kilomeetripikkuse välispiirde kaitseks.

Vangla ligi tuhandet vangi harivad Tartu täiskasvanute gümnaasium ja Tartu kutsehariduskeskus.

Tartu vangla annab tööd ka umbes 250 vangile majandustöödel, väljaspool vanglat töötab ligikaudu 40 vangi.

2005. aastast alates osutatakse Tartu vangla meditsiiniosakonnas ka statsionaarset psühhiaatrilist abi (siin asub vanglate psühhiaatriaosakond).

2007. aastal loodi Tartu vanglas uimastivaba keskus. Samal aastal sai Tartu vangla HIV-teemaline projekt Maailma Terviseorganisatsiooni auhinna.

2015. aastal avati Tartu vanglas avavangla üksus.