Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Justiitskolledž

Jaga

Sisekaitseakadeemial on kindel koht Eesti sisejulgeoleku arengus ja ühiskonnas üldiselt. Ligi tuhande õpilasega kool pakub õppimisvõimalusi nii värsketele koolilõpetajatele kui ka juba töötavatele spetsialistidele.

Akadeemia koosseisu kuuluv justiitskolledž pakub nii rakenduskõrgharidust kui ka kutseõpet keskhariduse alusel kõigile, kes soovivad muuta ühiskonda turvalisemaks ja vähendada kuritegevust. Kolledži lõpetanu asub tööle justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluvas vanglateenistuses.

Pidevalt ajakohastatavad õppekavad ja õppetingimused, laienevad praktikavõimalused ja õppereisid – kõik see toetab õppija arengut ja aitab hiljem töökohal edukalt hakkama saada.

Vanglaametniku roll ei piirdu üksnes korrahoidmisega vanglas, sama tähtis on aidata vangil valmistuda uueks ja ausaks eluks väljaspool vanglat. Vanglasüsteemi eesmärk on vähendada korduvkuritegevust ja suurendada nii ühiskonna turvalisust. Selle eelduseks on aga haritud ja motiveeritud töötajaskond.

Kutseõpe ehk vanglaametniku eriala annab hea aluse karjäärile vanglateenistuses: tekib põhjalik arusaam vanglateenistusest ning õpetatakse praktilisi oskusi ja teadmisi tööks järelvalveametnikuna.

Õppeaeg on üks aasta. Õppekava sisaldab:

 • üldõpinguid ja baasoskusi
 • erialast õigust
 • psühholoogiat ja kriminoloogiat
 • enesekaitset ja relvade kasutamist
 • järelevalvet ja julgeolekutööd
 • praktilist väljaõpet vanglas.

Õpilasele pakub justiitskolledž järgmisi võimalusi:

 • avaliku konkursi edukalt läbinud kandidaadil on võimalus, et ta võetakse õppimise ajal vanglasse teenistusse ning tagatakse kuutasu alates 1000 eurost. Põhistipendium on 260 eurot
 • tasuta elukohta ühiselamus
 • tasuta toitlustust
 • lõpetajale kindlustame töö vanglateenistuses.

Rakenduskõrgharidusõpe ehk korrektsiooni eriala annab väärtuslikud teadmised õigusest, haldusest, juhtimisest, sotsiaalteadustest ja psühholoogiast ning vanglaasjandusest üldiselt. Kõik need teadmised-oskused aitavad kindlustada õiguskorda vanglates ja suunata vange õiguskuulekale teele, tugevdades nii kokkuvõttes riigi sisejulgeolekut.

Õppeaeg on kolm aastat. Õppekava sisaldab:

 • üldise sotsiaaltöö aluseid
 • korrektsioonilist sotsiaaltööd ja karistuspedagoogikat
 • organisatsioonikäitumist ja -juhtimist
 • korrektsioonipsühholoogiat
 • erialast õigust süvendatult
 • enesekaitset, relvade kasutamist ja esmaabi
 • kriminoloogiat ja karistuspoliitikat
 • keeleõpet
 • praktilist väljaõpet vanglas.

Üliõpilasele pakub justiitskolledž järgmisi võimalusi:

 • hea õppeedukuse korral stipendium kuni 760 eurot
 • elukoht akadeemia ühiselamus
 • tasuta vanglateenistuse vorm
 • kolmandiku õppekavast moodustab praktika Eesti uutes vanglates
 • lõpetajale kindlustame töö vanglateenistuses.

Justiitskolledži õppejõud on kõrgelt kvalifitseeritud ja tegevteenistuses olevad praktikud, kes tunnevad põhjalikult nii oma eriala kui ka vanglateenistust üldiselt. Arvukad koolitused teiste riikide vanglateenistustes on andnud neile ka laiema ülevaate oma valdkonnast mujal maailmas.

Ootame Sind tutvuma justiitskolledžis pakutavate õppimisvõimalustega nii kolledži kodulehel kui ka messidel ja seminaridel.