Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Harku ja Murru vangla

Jaga

Harku kinnipidamisasutuse alguseks võib pidada 1926. aastat, kui sinna otsustati rajada sunnitöövangla.

 • 1920.–1930. aastatel oli Harkus eri aegadel täiskasvanute vangla, alaealiste kurjategijate parandusmaja ning tööpõlgurite ja joodikute töölaager.
 • 1. jaanuaril 1938 asutati Murru vangimaja kivitööstusena, kus oli võimalik tööle rakendada kuni 400 süüdimõistetut.
 • 1965. aastal muudeti Harku vangla naistevanglaks.
 • 1. jaanuaril 2001 liideti Murru vanglaga Rummu vangla.
 • 1. veebruaril 2001 asutati Rummu avavangla.
 • 1. detsembril 2007 liideti Murru vanglaga Ämari vangla.
 • 1. aprillil 2004 liideti Rummu avavangla Murru vanglaga.
 • 15. jaanuaril 2011 liideti Harku vangla Murru vanglaga.
 • 31. detsembril 2012 suleti Harku ja Murru vangla Murru territoorium. 
 • 1. aprillil 2014 suleti Harku ja Murru vangla avavangla.
 • Alates 2010. aasta algusest paigutati Harkusse ka eakamad meesvangid.

1. juunil 2016 liideti Harku ja Murru vangla Tallinna vanglaga ning Harku alevikus asuvate vanglahoonete kasutamine lõpetati.

Naisvangid paigutati Tallinna vangla eraldi hoonesse ning meesvangid Tallinna, Tartu ja Viru vanglasse.