Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Kirjavahetus ja telefonikõned

Jaga

Kirjavahetus ja telefonikõned

Vangil on õigus pidada kirjavahetust ja kasutada telefoni (v.a mobiiltelefoni) vangla sisekorraeeskirjas sätestatud korras ja vangi kulul. Vangladirektor võib seda õigust piirata, kui see ohustab vangla julgeolekut või sisekorda või kahjustab vangistuse täideviimise eesmärke.

Kirjavahetuse ja telefonikõnede jälgimine

 • Vangile saadetud või tema saadetavad kirjad (v.a mõningatele riigiasutustele adresseeritud kirjad) avab vanglaametnik vangi juuresolekul ning võtab sealt ära vanglas keelatud esemed.
 • Kirjas ja telefonitsi edastatavate sõnumite sisu võib kontrollida üksnes kohtu loal ja jälitustegevuse seaduses sätestatud alustel ja korras.
 • Vangla kontrollib, kellele vang helistab või kirjutab. Vanglal on õigus registreerida inimese või asutuse nimi, kelle poole vang telefonikõne või kirjaga pöördub, kõne aeg ja kestus ning kirja aadress ja saatmise aeg.
 • Vangla direktor võib jätta kirja ära saatmata, kui:
  1) see ohustab vangistuse täideviimise eesmärke, vangla julgeolekut või sisekorda;
  2) selle edastamine võib kaasa tuua kuriteo toimepanemise;
  3) see ohustab teise kinnipeetava vangistuse täideviimise eesmärke;
  4) see on koostatud salakirjas või loetamatult.