Justiitsministeeriumi logo

Menüü

8. Avavanglaosakonna kodukord muudet 7.12.2017 kk-ga 1-1-133, jõust 07.12.2017, 01.01.2018