Justiitsministeeriumi logo

Menüü

2020. aasta autasud

Jaga

Vanglaametniku teeneterist

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna karistuse täideviimise talituse juhatajat Priit Posti tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse.

Priit Post on vanglateenistuses hinnatud juht, kes on pikaajaliselt ning silmapaistvalt panustanud vanglateenistuse järelevalve ja julgeoleku valdkonna arendamisse. Tema juhtimisel on vanglates astutud edasi mitmeid infotehnoloogilisi arengusamme ning tema eestvedamisel liigutakse tänapäevaste lahenduste suunas veel edasi.  

Priit Postil oli oluline roll ka Tallinna uue vangla valmimisel: tema juhtimisel läksid vanglad täielikult üle ühiselamutüüpi vanglatelt kambervanglatele.

Tartu Vangla registrite arendamise peaspetsialisti Liis Toomi tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse.

Liis Toom on andnud olulise panuse vanglateenistuse arengusse seoses vangiregistri arendamisega. Liis on vangiregistri projektiga tegelenud alates 2011. aastast ning 2018. aasta aprillist on esimene etapp vangiregistrist edukalt käivitatud. Vangiregistri arendamisega on ühtlustatud vanglate erinevaid praktikaid tööprotsessides ja tänu aktiivsele kasutajate juhendamisele on Liis märkimisväärselt panustanud IT-abi pöördumiste vähendamisse.

Liis Toom on pikaajaline ja laitmatu teenistusega aktiivne vanglaametnik, kes esindab vanglateenistust väärikalt ka väljaspool oma tööülesandeid, osaledes värbamisüritustel ja panustades vabatahtlikult Tartu Vangla meediatiimi töösse.

Viru Vangla saateüksuse juhti Ain Anslanit tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse.

Ain Anslan on pikaajaline ja laitmatu taustaga vanglaametnik, kes on andnud olulise panuse vanglateenistuse arengusse erinevatel juhtivatel teenistuskohtadel. Erakorraliste sündmuste lahendamisel on Ain üles näidanud suurt professionaalsust. Aini tugevusteks on võime näha tervikpilti ja seeläbi panustada vangla üldjuhtimisse.

Saateüksuse juhina on Ain Anslan keskendunud vanemvalvur-instruktorite väljaõppele. Ta on tegelenud pidevalt nii enda kui ka oma meeskonna enesetäiendamisega, seda nii saateüksuse juhina kui ka relvastatud üksuse Viru rühma juhina, andes olulise panuse vanglateenistuse arengusse.

Lisaks panustab Ain olulisel määral värbamistegevustesse, vanglateenistuse mainekujundamisse, laiapindsesse riigikaitsesse ja relvastatud üksuse tegevusse.

Tartu Vangla meditsiiniosakonna vanemõde Angela Ruubelit tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse.

Angela Ruubel on andnud silmapaistva panuse kogu Tartu Vangla toimimisse Covid-19 viiruse leviku ajal: viiruse leviku tõkestamise juhiste väljatöötamine, isikukaitsevahendite soetamine, nende kasutamise väljaõpe ja juhistest kinnipidamise kontrollimine. Angela on loonud väga hea koostöö meditsiiniosakonna ja teiste struktuuriüksuste vahel, sh Terviseametiga. Ta on orienteeritud osakonna töö arendamisele ja heade tulemuste saavutamisele.

Angela Ruubel on panustanud Tartu Vangla meditsiiniosakonna töökorralduse loomisse rohkem kui 15 aastat. Angela on meditsiiniosakonna vanemõena hinnatud kolleeg, alati abivalmis ja eeskujulik vanglateenistuse väärtuste kandja.

Tartu Vangla kolmanda üksuse vanemvalvurit Sander Priid tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse.

Sander Prii on andnud olulise panuse arestimajateenuse ülevõtmisel ja teinud väärtuslikke ettepanekuid töökorralduste väljatöötamisel. Covid-19 esimese laine ajal töötas Sander isolatsiooniosakonnas, andes  panuse osakonnas toimivate töökorralduste väljatöötamisel.

Sander Prii on relvastatud üksuse liikmena aktiivselt osalenud uute töötajate värbamisel, esindanud vanglateenistust värbamisüritustel ja spordivõistlusel. 2019. ja 2020. aastal on ta valitud Tartu Vangla parimaks vanglaametnikuks. Oma töökuse ja suhtumisega on ta andnud panuse Tartu Vangla töökultuuri ning praktika ja vanglateenistuse arengusse

 

Vanglaametniku teenistusmedal

Tartu vangla direktori asetäitja Janek Riives pälvis vanglaametniku teenistusmedali kahekümne viie aasta laitmatu teenistuse eest.
Sisekaitseakadeemia  Justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli vanemlektor Silvia Luige pälvis vanglaametniku teenistusmedali kahekümne aasta laitmatu teenistuse eest.
Tallinna vangla direktori asetäitja Enar Pehk pälvis vanglaametniku teenistusmedali viieteistkümne aasta laitmatu teenistuse eest.
Sisekaitseakadeemia Justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli nooremlektor Ivo Kitsing pälvis vanglaametniku teenistusmedali kümne aasta laitmatu teenistuse eest.
Viru vangla relvastatud üksuse juht Meelis Kõrvoja pälvis vanglaametniku teenistusmedali kümne aasta laitmatu teenistuse eest.

 

Parimad valvurid

Parim valvur: Jarmo Laeks, Tallinna vangla esimese üksuse valvur
Parim noor valvur: Kristi Toomla, Tallinna vangla kolmanda üksuse valvur
Kõige paremini relvi kasutav valvur: Andra Aho, Viru vangla saateüksuse vanemvalvur-instruktor
Kõige innovaatilisem valvur: Kalev Arbus, Viru vangla saateüksuse vanemvalvur-instruktor
Kõige abivalmim valvur: Gert Viiol, Viru vangla saateüksuse saatja
Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Gert Tarasov, Tartu vangla järelevalveosakonna valvur                                                                                                                                                    
Kõige sportlikum valvur: Raido Liitmäe, Tallinna vangla neljanda üksuse valvur

Parima koera juht: Alo Haav, Viru vangla järelevalveosakonna valvur