Justiitsministeeriumi logo

Menüü

2017. aasta autasud

Jaga

Vanglaametniku teeneterist


Viru vangla järelevalveosakonna juhatajat Villiam Linderit tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse.

Villiam Linder alustas Viru vanglas valvurina ja on nüüd järelevalveosakonna juhataja. Villiam on jõudnud aina vastutusrikkamatele ametikohtadele tänu korrektsusele, teotahtele, algatusvõimele ja kohusetundele. Eriti raskete vangidega töötav Villiam on nõudlik, aga samal ajal inimlik. Tema hoiakud on kindlad ja tema seisukohtadest peetakse lugu. Villiam on Viru vangla meeskonna arvamusliider, kes toob esile kitsaskohti ja teeb seda tasakaalukalt. Juhina näeb ta tervikpilti, ta peab oluliseks kaasamist ja põhjalikku analüüsi ning ta oskab kujundada koostööõhustikku.

Viru vangla saateüksuse juhti Meelis Kõrvoja tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse.

Relvastatud üksuse Viru rühma juhina suunab Meelis oma meeskonna liikmeid iseseisvalt lahendusi leidma, ta motiveerib ja tunnustab ning tagab sel moel ühtehoidva ja tugeva rühma. Ta on ametnik, keda iseloomustab innovaatilisus, suurepärane kohanemisvõime ja sihiteadlikkus. Meelis on hinnatud koolitaja, kelle põhjalikkusest ja konkreetsusest peetakse väga lugu. Ta on toetav, abivalmis ja vastutulelik kolleeg. Meelis on ustav ning väga pühendunud nii vanglateenistusele kui ka Eesti riigile.

Tallinna vangla Ida-Harju kriminaalhooldusosakonna vanemkriminaalhooldusametnikku Kalju Nurme tunnustati pikaajalise ja tulemusliku töö ning silmapaistva panuse eest Eesti vanglateenistuse arengusse.

Kalju Nurm on suurepärane kriminaalhoolduse võrgustikutöö tegija ning meeskonna hing. Ta on väga põhjalik ja läheb süvitsi. Võime kiiresti kohaneda ja tegutseda aitab tal lahendada probleeme juba eos. Tänu suurele töökogemusele annab ta uutele ametnikele head nõu kannab hoolt, et iga ametnik saaks oma parima esile tuua.

Vanglaametniku teenistusmedal


Tallinna vangla direktori asetäitja Jarno Jakobson pälvis vanglaametniku teenistusmedali viieteistkümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Parimad valvurid


Parim valvur: Kait Koppel, Tartu vangla saateüksuse vanemsaatja
Parim noor valvur: Riin Paabo, Viru vangla kolmanda üksuse valvur
Kõige paremini relvi kasutav valvur: Georgi Andžans, Viru vangla saateüksuse vanemvalvur-instruktor
Kõige innovaatilisem valvur: Marje Lepikso, Tallinna vangla esimese üksuse vanemvalvur, ja Agnes Tilkson, Tartu vangla esimese üksuse vanemvalvur
Kõige abivalmim valvur: Aleks Kool, Viru vangla teise üksuse valvur
Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Janar Heering, Tartu vangla kolmanda üksuse vanemvalvur     
Parim koerajuht: Annika Toome, Tallinna vangla järelevalveosakonna vanemvalvur                                     
Kõige sportlikum valvur: Priit Viin, Tartu vangla saateüksuse vanemsaatja