Justiitsministeeriumi logo

Menüü

2016. aasta autasud

Jaga

Vanglaametniku teeneterist


Tallinna vangla relvastatud üksuse juhti Miko Oja tunnustati tema märkimisväärse panuse eest vanglate relvastatud üksuse arendamisse ning vanglateenistuse reageerimisvõime parandamisse. Tal on olnud suur roll selles, et vanglateenistusel on riigikaitses kindel koht.

Miko Oja juhtimisel on loodud väljaõppesüsteem, tänu millele oskavad vanglaametnikud järjest paremini lahendada mitmesuguseid keerulisi olukordi. Vanglateenistusel on tähtis roll Eesti siseturvalisuse tagamisel. Lisaks vangistuse täideviimisele on vanglateenistus valmis täitma ülesandeid avaliku korra tagamisel väljaspool vanglat. Selles on kandev roll vanglate relvastatud üksusel, mis on tõusnud arvestatavaks siseturvalisust tagavaks jõuks ja suudab tegutseda nii Eesti kui ka teiste riikide eriüksuste partnerina.

Sisekaitseakadeemia justiitskolledži vangistuskorralduse õppetooli assistenti Jüri Kulbinit tunnustati tema panuse eest  vanglaametnike ettevalmistusse. Ta on väga hinnatud õpetaja, kelle pilgu ja juhendamise all on vajalikke oskusi omandanud arvukalt vanglateenistusse tööle asunud kadette. Mitmed juhendid on välja kasvanud tema põhimõtetest ja seisukohtadest, mida on üheskoos vanglate instruktoritega edasi arendatud. Jüri missioon on luua turvaline ühiskond meie endi kaudu ja selle saavutamiseks annab ta endast parima.

Sisekaitseakadeemia kannab hoolt vanglaametnike mitmekülgse ettevalmistamise eest, aidates tagada seda, et vanglateenistuses töötaksid professionaalid. Vanglatöö nõuab ametnikelt väga head turvataktika ja enesekaitsevõtete kasutamise oskust.

Tartu vangla kolmanda üksuse vanemvalvur Sirli Naha tunnustati tema panuse eest vanglateenistuse töötajate kaasamiskultuuri arendamisse. Tugeva vanglateenistuse alus on professionaalne valvurkond. Sirli Naha on aidanud muuta vangla tööd sujuvamaks, olles paljude tööalaste küsimuste tõstatamisel ja lahendamisel valvurite esindajana juhtkonnale konstruktiivne partner. Tänu tema ettepanekutele töötab vangla tõhusamalt ja vangla töökeskkond on paranenud. Sirli on eeskujulik vanglaametnik ja vanglateenistuse väärtuste kandja.

Vanglaametniku teenistusmedal


Tartu vangla direktori asetäitja Kristo Kulo pälvis vanglaametniku teenistusmedali kahekümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Tallinna vangla direktori asetäitja Erkki Osolainen pälvis vanglaametniku teenistusmedali kümne aasta laitmatu teenistuse eest.

Parimad valvurid


Parim valvur: Aulis Teetlok, Viru vangla saateüksuse vanemsaatja
Parim noor valvur: Sander Siniaas, Tartu vangla kolmanda üksuse valvur
Kõige paremini relvi kasutav valvur: Erki Palusoo, Tartu vangla saateüksuse vanemvalvur
Kõige innovaatilisem valvur:  Jarmo Kälvijäinen, Tartu vangla esimese üksuse vanemvalvur
Kõige abivalmim valvur: Reelika Täheste, Tallinna vangla kolmanda üksuse valvur
Kõige paremini sündmusi lahendav valvur: Mareka Koor, Viru vangla esimese üksuse vanemvalvur
Kõige sportlikum valvur: Priit Viin, Tartu vangla saateüksuse vanemsaatja