Esilehele > Vanglad Eestis > Viru vangla

Viru vangla

18. aprill 2008
 

 Asukoht

 Jõhvi, Ida-Virumaa

 Asutatud

 2006

 Vangla tüüp

 kinnine kambervangla koos avavanglaosakonnaga

 Kinnipeetavad

 meessoost täiskasvanud vahistatud, meessoost täiskasvanud ja alaealised süüdimõistetud, naissoost täiskasvanud vahistatud

 Vanglakohtade arv

 1000Viru vangla valmis 2008. aastal. Vangla koos seda ümbritseva alaga võtab enda alla 16 hektarit ning seda valvatakse peamiselt vanglapiiretele paigutatud elektroonilise valve abil. Viru vangla on esimene vangla, kus kõik territooriumil asuvad hooned on turvalisuse suurendamiseks omavahel ühendatud kinniste ühendusteedega.

Viru vangla hõlmab endas vangla ja arestimaja. Vangidele on kuni kahekohalistes kambrites kokku 1000 kohta, lisaks 75 kohta avavanglas ja 150 kohta arestimajas. Vanglas on ka eluhoone 300 vahistatule. Vanglakompleksi juurde kuuluvad veel kool, spordisaal, sotsiaaltöö ruumid, kabel ja töökojad.

Viru vanglas on 398 ametikohta, neist 254 vanglaametnikku ja 144 riigiteenistujat, sh kriminaalhooldusametnikud.

Uudsena terve vanglateenistuse ajaloos loodi Viru vanglasse tugevdatud järelevalvega osakond. Vanglas on ka 250-kohaline noorteosakond, kuhu paigutatakse kõik alaealised süüdimõistetud ja vahistatud ning kõik noored süüdimõistetud.

Esimesed vangid paigutati Viru vanglasse 2008. aasta aprilli algul. 2008. aasta oktoobris on Viru vanglas vangi, neist 721 süüdimõistetut ja 227 vahistatut.

Vange harivad Jõhvi gümnaasium ja Ida-Virumaa kutsehariduskeskus, tööd annab AS Eesti Vanglatööstus.