Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vanglateenistuse ametikohtade arv

Jaga

 

Vanglate osakond

Tallinna vangla

Viru vangla

Tartu vangla

Kokku

 Juhtkond

5

4

4

3

16

 Vangistus ja julgeolek

7

344

277

255

883

 Sotsiaalne rehabilitatsioon

4

39,75

32

29,5

105,25

 Kriminaalhooldus

2

79,5

64

42

187,5

 Tervishoid

1

41,75

26,5

30

99,25

 Administratiivtöö (juristid, personali-, finants-, majandus- ja kantseleitöö)

11

57,8

43

44,5

156,3

 Töölised

 

15

20

18,3

53,3

 Kokku

30

581,8

466,5

422,3

1500,6