Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vangistuse kulud

Jaga

Vanglateenistuse 2017. aasta kogueelarve on 49 507 493 eurot, sh personalikulu 30 952 625 eurot ja majandamiskulu 18 554 868 eurot.

Kulu liik

 Summa (eurot)

 Tööjõukulu

30 952 625

 Kinnistute ülalpidamine

13 690 976

 Toitlustamine

1 169 460

 Meditsiin ja hügieen

1 286 018

 Muud (majandus)kulud

2 408 414

 Kokku

49 507 493

Ühe vangi ülalpidamiskulu kuus on 1417 eurot, sh toidukulu 1,2 eurot päevas.

Iga kriminaalhooldusaluse kohta kulub keskmiselt 75,3 eurot kuus.