Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Vangistuse kulud

Jaga

Vanglate 2016. aasta tegevuskulude eelarve on 44 553 765 eurot, sh personalikulu 30 047 625 eurot ja majandamiskulu 14 506 140 eurot. Peale selle makstakse kapitaliliisingu maksetena Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile Tartu ja Viru vangla kinnistute eest 5 239 212 eurot.

Vanglateenistuse kogueelarve on 49 792 977 eurot.

Kulu liik

Summa (eurot)

 Tööjõukulu

30 047 625

 Kinnistute ülalpidamine

9 534 197

 Toitlustamine

1 328 600

 Meditsiin ja hügieen

820 534

 Muud (majandus)kulud

2 822 809

 Ehitiste kapitaliliising

5 239 212

 Kokku

49 792 977

Ühe vangi ülalpidamiskulu kuus on 1482 eurot, sh toidukulu 1,2 eurot päevas.

Iga kriminaalhooldusaluse kohta kulub keskmiselt 69,9 eurot kuus.