Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Ajakirjanikule

Jaga

Ajakirjaniku suhtlemine vangiga

Eesti vanglatel ei ole eraldi suhtekorraldajaid. Ajakirjanik saab mis tahes vanglateemalisele küsimusele usaldusväärse ja selge vastuse kõige kiiremini, kui kirjutab vanglateenistuse pressiinfo aadressil vanglapress@just.ee

***

Kui ajakirjanik soovib suhelda vangiga, toimub see samadel alustel nagu vangide omaste puhul. See tähendab, et ajakirjanikul on õigus vangiga kirjavahetust pidada, vangil on õigus ajakirjanikule vangla taksofonist (ka vastaja kulul) selleks ette nähtud aegadel helistada ning vangi taotlusel võivad nad ka lühiajalise kokkusaamise raames kohtuda.

Vangla ega justiitsministeerium ei vahenda ajakirjanikele vangide kontakte. Välistatud on ka ajakirjaniku soovitud parameetritele vastava või intervjuuga nõus olevate vangide väljaotsimine ja nende nimede edastamine ajakirjanikele. Vange ei saa pildistada ega filmida.

Vangistusseaduse § 23 sõnastab väga täpselt kinnipeetava vanglavälise suhtlemise eesmärgi: soodustada tema kontakte perekonna, sugulaste ja teiste lähedaste inimestega, et vältida tema sotsiaalsete sidemete katkemist. Euroopa Inimõiguste Kohus on leidnud, et piirangud vangi suhtlemisvabadusele meediaga on õigustatud. Vangil on võimalus esitada oma seisukohti meediale kirjalikult või advokaadi vahendusel.

Sellegipoolest on ajakirjanikele Eestis erinevalt mitmetest teistest riikidest erand tehtud: Eestis on õigusriigi huvides vangi kohtumine ja suhtlemine ajakirjanikega siiski lubatud. Sellise suhtluse eesmärgiks on eelkõige tagada avalikkuse järelevalve vanglate tegevuse üle.

Ajakirjanikul on õigus oma kohtumisi vangiga helisalvestada, kaamera kasutamine kohtumisel ei ole lubatud. Kui tahate vangiga kokkusaamisele võtta kaasa helisalvestusseadme, peate  kokkusaamist taotledes esitama sellise sooviavalduse. Varasema kokkuleppeta ei lubata teil helisalvestusseadmega vanglasse siseneda.