Justiitsministeeriumi logo

Menüü

10.-16. juuli

Jaga

Tallinna vangla

Laekus kuus teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: kolme hooldusalust kahtlustatakse varavastases kuriteos, üht liikluskuritegudes, üht isikuvastases kuriteos ning üht varavastases kuriteos ning dokumendi võltsimises ja kahjustamises.
Kohus mõistis kolm kriminaalhooldusalust süüdi: ühe liikluskuriteos, ühe narkokuriteos ja liikluskuriteos ning ühe varavastastes kuritegudes.

13.juulil ründas vang ametnikku, ametnik meditsiinilist abi ei vajanud. Vangla alustas vangi vastu kriminaalmenetlust.

Tartu vangla

Laekus viis teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: kaht hooldusalust kahtlustatakse avaliku korra vastases kuriteos, kaht liikluskuriteos ja üht isikuvastases kuriteos.

Viru vangla

Laekus neli teadet kriminaalhooldusaluse kuriteokahtluse kohta: kaht hooldusalust kahtlustatakse isikuvastases kuriteos, üht varavastases kuriteos ja liikluskuriteos ning üht tapmiskatses ja isikuvastases kuriteos. Kohus mõistis ühe kriminaalhooldusaluse liikluskuriteos süüdi.

15. juulil ei allunud eelnevalt ohtlikuks hinnatud vang ametnike korraldustele ja ründas ametnikku. Ametnik sai intsidendis kergema vigastuse. Vangi suhtles rakendatakse täiendavaid turvalisust tagavaid abinõusid.