Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Tallinna vangla eelarve

Jaga
  Eelarve (euro) Täitmine 31.07.2017
Personalikulud 11 108 867 6 251 963 56%
Administreerimiskulud 110 050 46 103 42%
Lühiajalised lähetused 7 568 2 844 38%
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus) 28 037 14 154 50%
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 144 040 70 716 49%
RKAS kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud 2 000 716 1 042 042 52%
Sõidukite majandamiskulud 187 792 115 999 62%
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 8 344 6 416 77%
Inventari majandamiskulud 78 150 27 931 36%
Toiduained ja toitlustusteenused 355 207 197 019 55%
Meditsiini- ja hügieenikulud 290 006 126 669 44%
Õppevahendite ja koolituse kulud 768 140 18%
Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud 12 140 5 256 43%
Eri- ja vormiriietus 153 200 77 106 50%
Muu erivarustus ja materjalid 63 546 8 444 13%
Mitmesugused majanduskulud 58 103 50 656 87%
Muud tegevuskulud 22 650 30 767 136%
Sotsiaalabi toetused 4 000 1 136 28%