Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Tallinna vangla eelarve

Jaga

 

Eelarve (euro)

Täitmine 31.12.2017

Personalikulud

10 903 496

10 893 492

100%

Administreerimiskulud

102 628

102 628

100%

Lühiajalised lähetused

10 658

10 651

100%

Koolituskulud (sh koolituslähetus)

28 863

28 855

100%

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud

126 220

126 216

100%

RKAS kinnistute, hoonete, ruumide majandamiskulud

2 000 716

1 917 027

96%

Sõidukite majandamiskulud

219 121

219 114

100%

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

9 394

9 394

100%

Inventari majandamiskulud

69 190

68 938

100%

Toiduained ja toitlustusteenused

345 707

345 683

100%

Meditsiini- ja hügieenikulud

318 726

318 726

100%

Õppevahendite ja koolituse kulud

768

291

38%

Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud

11 260

11 252

100%

Eri- ja vormiriietus

259 696

259 872

100%

Muu erivarustus ja materjalid

225 776

225 495

100%

Mitmesugused majanduskulud

88 669

88 669

100%

Muud tegevuskulud

40 470

40 661

100%

Sotsiaalabi toetused

4 490

2 085

46%