Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Kriminaalhooldusalune

Jaga

Kriminaalhooldusalune on süüdimõistetu, kelle kohus on määranud kriminaalhooldusametniku järelevalve alla.

Eestis on kriminaalhoolduse all iga päev ligikaudu 4500 isikut.

Kriminaalhooldusalune on:

  • isik, kelle vangistus on (osaliselt) asendatud kriminaalhooldusega – katseaeg kestab kuus kuud kuni kolm aastat
  • isik, kes on enne tähtaega vangistusest vabastatud – katseaeg kestab ära kandmata karistusaja ulatuses, kuid mitte vähem kui kuus kuud
  • isik, kelle vangistus on asendatud üldkasuliku tööga – üldkasuliku töö tähtaeg on kuni kaks aastat
  • Isik, kelle vahistamine on asendatud üldkasuliku tööga
  • isik, kes kriminaalmenetluse lõpetamiseks teeb üldkasulikku tööd – üldkasuliku töö tähtaeg on kuni kuus kuud
  • alaealine, kes on kohtu otsuse alusel karistusest vabastatud ja määratud kriminaalhooldusele tema käitumise mõjutamiseks – katseaeg on kuni üks aasta
  • isik, kes on pärast vangistuse ärakandmist määratud karistusjärgsele käitumiskontrollile – katseaeg kestab üks kuni kolm aastat
  • isik, kelle lühiajaline ehk kuni kuuekuuline vangistus on asendatud elektroonilise valvega
  • isik, kelle vahistamine on asendatud elektroonilise valvega
  • isik, kes on tingimisi enne tähtaega vabastatud ja kelle ärakandmata osa vangistusest on asendatud ravi ja käitumiskontrolliga.