Justiitsministeeriumi logo

Menüü

Eraldusmärgid

Jaga

Vormiriietuse elemente reguleerib justiitsministri 14.04.2014. a määrus nr 14 „Vanglateenistuse ametniku ja vanglaametnikukandidaadi vormiriietuse ja eraldusmärkide kirjeldus ning nende kandmise kord“


Vanglateenistuse juht


Vanglateenistuse juhi asetäitja


Vangla direktor ja justiitskolledži direktor


Vangla direktori asetäitja, vanglateenistuse juhi nõunik, relvastatud üksuse juht, väljaõppe juht ja justiitskolledži erialaõppetooli juhataja


Vangla osakonna juhataja, üksuse juht, Justiitsministeeriumi vanglate osakonna nõunik, jurist, peajurist ja sisekontrolör, justiitskolledži erialaõppejõud


Vangla peaspetsialist

Teise klassi vanglainspektor


Esimese klassi valvur


Teise klassi valvur


Vanglaametnikukandidaat