Esilehele > Asutused > Viru vangla

Viru vangla

 Asukoht

 Ülesõidu 1, Jõhvi 

 Asutatud

 2006

 Vangla tüüp

 kinnine kambervangla koos avavanglaosakonnaga

 Kinnipeetavad

 meessoost täiskasvanud vahistatud, meessoost
 täiskasvanud ja alaealised süüdimõistetud, naissoost
 täiskasvanud vahistatud

 Vanglakohtade arv

 1100 (sh 100 avavanglakohta)Viru vangla hooned valmisid 2008. aastal. Vangla koos seda ümbritseva alaga võtab enda alla 16 hektarit ning seda valvatakse peamiselt vanglapiiretele paigutatud elektroonilise valve abil. Viru vangla on esimene vangla, kus kõik territooriumil asuvad hooned on turvalisuse suurendamiseks omavahel ühendatud kinniste ühendusteedega.

Viru vangla territoorium hõlmab vanglat ja arestimaja. Vangidele on kuni kahekohalistes kambrites kokku 1000 kohta, lisaks 100 kohta avavanglas ja 150 kohta arestimajas. Vanglakompleksi juurde kuuluvad veel kool, spordisaal, sotsiaaltöö ruumid, kabel ja töökojad.

Vangla kooseisus on 462,5 teenistuskohta, sealhulgas 279 vanglaametniku ametikohta.

Viru vanglas asub Eesti ainus tugevdatud järelevalvega üksus ning üleriigiline alaealiste ja noorte kinnipeetavate üksus. Esimesed vangid paigutati Viru vanglasse 2008. aasta aprilli algul. Vangide arvu vaata siit.

Vange harivad Jõhvi gümnaasium ja Ida-Virumaa kutsehariduskeskus, tööd annab AS Eesti Vanglatööstus.